Tin tức

Thời trang Fashion

Phần mềm quản lý bán hàng dành cho shop thời trang, cửa hàng bán đồ thể thao,

BÁN HÀNG

QUẢN LÝ SẢN PHẨM
-    Quản lý danh mục hàng hóa.
-    Quản lý danh mục nhà cung cấp sản phẩm.
-    Quản lý nhập hàng.
-    Quản lý xuất hàng (Phiếu chi)
-    Quản lý bán hàng theo cửa hàng (Phiếu thu, hóa đơn bán lẻ)
-    Quản lý chuyển hàng hóa (giữa tổng công ty và các chi nhánh cửa hàng)
-    Quản lý danh sách sản phẩm.
-    Quản lý thông tin, hình ảnh
-    Quản lý giá sản phẩm.

 

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  • Quản lý danh sách khách hàng theo nhóm
  • Quản lý thông tin khách hàng, công nợ khách hàng

 

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

  • Quản lý nhân viên theo từng phòng ban, chi nhánh cửa hàng, nhóm …
  • Quản hệ thống chi nhánh cửa nhóm nhân viên, nhân viên
  • Phân quyền sử dụng các module tính năng theo phòng ban, chi nhánh cửa hàng, nhóm người dùng.
  • Phân quyền bảo mật dữ liệu tới từng nhân viên.

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ

- Báo cáo danh sách khách hàng hiện có
- Báo cáo danh sách khách hàng mới có trong ngày, tuần, tháng , quý, năm
- Báo cáo công nợ, thu, chi
- Báo cáo tồn kho, doanh số theo tổng công ty, theo cửa hàng
- Bạn có thể thực hiện các báo cáo nhanh từ danh sách dữ liệu đã nhập thông qua các tính năng Filter, Tìm,… (tương tự excel)
- Dữ liệu có thể chuyển sang Excel dễ dàng