Tin tức

Quản lý siêu thị Mini, Cửa hàng tạp hóa

Dễ dàng tích hợp với máy in bill, hỗ trợ tính tiền và thanh toán hoá đơn nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng và nhân viên.

HỆ THỐNG MÁY QUÉT MÃ VẠCH

  • Tích hợp với đầu đọc mã vạch , máy in mã vạch chuyên dụng, và một các thiết bị hỗ trợ khác.
  • Kết nối máy in bill, tạo hoá đơn nhanh
  • Dễ dàng tích hợp với máy in bill, hỗ trợ tính tiền và thanh toán hoá đơn nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng và nhân viên.

BÁN HÀNG

QUẢN LÝ SẢN PHẨM
-    Quản lý danh mục hàng hóa.
-    Quản lý danh mục nhà cung cấp sản phẩm.
-    Quản lý nhập hàng.
-    Quản lý xuất hàng (Phiếu chi)
-    Quản lý bán hàng theo cửa hàng (Phiếu thu, hóa đơn bán lẻ)
-    Quản lý chuyển hàng hóa (giữa tổng công ty và các chi nhánh cửa hàng)
-    Quản lý danh sách sản phẩm.
-    Quản lý thông tin, hình ảnh
-    Quản lý giá sản phẩm.

 

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  • Quản lý danh sách khách hàng theo nhóm
  • Quản lý thông tin khách hàng, công nợ khách hàng

 

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

  • Quản lý nhân viên theo từng phòng ban, chi nhánh cửa hàng, nhóm …
  • Quản hệ thống chi nhánh cửa nhóm nhân viên, nhân viên
  • Phân quyền sử dụng các module tính năng theo phòng ban, chi nhánh cửa hàng, nhóm người dùng.
  • Phân quyền bảo mật dữ liệu tới từng nhân viên.

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ

- Báo cáo danh sách khách hàng hiện có
- Báo cáo danh sách khách hàng mới có trong ngày, tuần, tháng , quý, năm
- Báo cáo công nợ, thu, chi
- Báo cáo tồn kho, doanh số theo tổng công ty, theo cửa hàng
- Bạn có thể thực hiện các báo cáo nhanh từ danh sách dữ liệu đã nhập thông qua các tính năng Filter, Tìm,… (tương tự excel)
- Dữ liệu có thể chuyển sang Excel dễ dàng